Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Rynek pracy wobec zmian demograficznych

Rynek pracy wobec zmian demograficznych

0
Rynek pracy wobec zmian demograficznych

W dniu 19 marca w Sejmie odbyła się konferencja „Rynek pracy wobec zmian demograficznych”.

 

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Obywatelski, który przygotował raport „Rynek pracy wobec zmian demograficznych”. Tematem konferencji były następujące w Polsce i całej Europie przemiany demograficzne oraz ich konsekwencje dla rynku pracy. Obecnie Polska jest krajem względnie młodym demograficznie (na tle Europy), ale w najbliższych dekadach, wraz ze starzeniem się struktur wieku ludności, sytuacja ta radykalnie się zmieni i Polska będzie jednym z krajów demograficznie najstarszych. W związku z tym bardzo ważne jest przygotowanie się do nadchodzących zmian.

Głównym celem konferencji była analiza problemu oraz przedstawienie propozycji reform służących lepszemu dostosowaniu rynku pracy do nowego porządku i złagodzeniu konsekwencji kryzysu demograficznego.

Minister podsumował działania rządu w obszarze polityki rodzinnej. Do najważniejszych należą dostępne dla wszystkich urlopy macierzyńskie, rozwój placówek i instytucji opieki nad małymi dziećmi, wsparcie rodzin wielodzietnych, kompleksowa polityka senioralna z programem aktywności zawodowej i społecznej osób starszych ASOS.

O usprawnieniach rynku pracy w obliczu czekającej nas reformy urzędów pracy mówił podczas konferencji sekretarz stanu Jacek Męcina. Przybliżył zmiany, jakie niesie przyjęta właśnie przez Sejm nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zawiera ona rozwiązania, służące aktywizacji zawodowej zarówno osób w wieku 50+, jak również wchodzących na rynek pracy, co wiąże się z wdrażaniem „Gwarancji dla młodych”.

Uczestnicy konferencji szukali odpowiedzi na pytania: jak bardzo można opóźniać wiek emerytalny, jak skutecznie aktywizować zawodowo młodzież oraz jak poprawić sytuację kobiet, niepełnosprawnych i wszelkich innych grup, które na skutek różnych zjawisk oddalają się od rynku pracy.

źródło: MPiPS