Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Rząd przyjął informację na temat stanu prac nad nową ordynacją podatkową

Rząd przyjął informację na temat stanu prac nad nową ordynacją podatkową

0
Rząd przyjął informację na temat stanu prac nad nową ordynacją podatkową

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła informację na temat stanu prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, przedłożoną przez ministra finansów. Wśród planowanych zmian jest m.in. wprowadzenie zasady rozstrzygania spraw na korzyść podatnika.

 

Nowa regulacja ma realizować dwa cele: chronić prawa podatników w relacji z organami podatkowymi oraz zwiększyć skuteczność i efektywność wymiaru i poboru podatków.  W ramach pierwszego celu stworzony zostanie katalog praw podatnika. Wprowadzone będą m.in. niewładcze formy załatwiania spraw podatkowych: porozumienia, konsultacje i mediacje. Zmienione zostaną przepisy dotyczące przedawnienia się zobowiązań podatkowych. Drugi cel zakłada likwidację rozbudowanych procedur podatkowych i wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Jak podkreślał minister finansów Mateusz Szczurek, nowa ordynacja podatkowa jest potrzebna, ponieważ obecna, ze względu na wielość wprowadzonych już zmian, stała się niefunkcjonalna.

Szefowa rządu zapowiedziała zmiany w ordynacji podatkowej w swoim exposé w październiku 2014 r. Wskazała wówczas, że nowe rozwiązania mają sprzyjać  rzetelnym podatnikom oraz zwiększyć ich poczucie bezpieczeństwa w kontaktach z organami podatkowymi.

Kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej przedstawił Radzie Ministrów prof. Leonard Etel – szef Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Dokument opracowany przez Komisję dostępny jest na stronie BIP Ministerstwa Finansów. Za pośrednictwem usługi „Pismo ogólne” ePUAP Ministerstwa Finansów można przekazywać opinie i ewentualne propozycje zmian do tego dokumentu. Komisja deklaruje, że przeanalizuje każdą, zarówno pozytywną, jak i negatywną ocenę zaproponowanych rozwiązań.

Premier Ewa Kopacz poinformowała, że w środę założenia nowej ordynacji podatkowej trafią do konsultacji. Następnie, po przyjęciu założeń przez Radę Ministrów, będzie tworzona ustawa.

Źródło: www.kprm.gov.pl