Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Rząd przyjął przepisy ograniczające nadużycia w płaceniu podatku VAT

Rząd przyjął przepisy ograniczające nadużycia w płaceniu podatku VAT

0
Rząd przyjął przepisy ograniczające nadużycia w płaceniu podatku VAT

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy, uszczelniające zasady opodatkowania VAT-em, są odpowiedzią na dużą skalę nieprawidłowości rozliczania tego podatku w obrocie niektórymi artykułami elektronicznymi (tablety, laptopy, konsole do gier) oraz oszustwami w branży paliwowej, obrocie stalą i metalami szlachetnymi.

 

Jednym z głównych celów proponowanych rozwiązań jest zwiększenie skuteczności w walce z oszustwami podatkowymi, polegającymi na uchylaniu się od zapłaty podatku VAT lub jego wyłudzaniu.

Zmian oczekują przede wszystkim uczciwi przedsiębiorcy (płacący podatek VAT), którzy ze strony oszustów podatkowych doświadczają nieuczciwej konkurencji. Także budżet państwa ponosi z tego powodu straty, dlatego uszczelnienie systemu rozliczeń VAT jest niezbędne.

W projekcie nowelizacji ustawy o VAT zaproponowano m.in. rozszerzenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia (gdy nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT) do obrotu takimi towarami jak:

  • niektóre postacie złota;
  • kolejne wyroby ze stali (chodzi o towary, których właściwości są identyczne z tymi towarami, które są już objęte tym mechanizmem);
  • telefony komórkowe, w tym smartfony;
  • komputery przenośne takie jak: tablety, notebooki, laptopy, itp. oraz konsole do gier.

Zakłada się również wprowadzenie informacji podsumowujących dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, które będą składane przez sprzedawców. Na podstawie danych z tych informacji będzie można sprawdzić, czy nabywcy wywiązali się z obowiązku rozliczenia podatku.

W projekcie ustawy przewiduje się także wprowadzenie zmian w zakresie dostaw towarów objętych odpowiedzialnością solidarną i obowiązkiem stosowania rozliczeń miesięcznych polegających na wyłączeniu niektórych postaci złota w związku z ich objęciem mechanizmem odwróconego obciążenia oraz dodaniu srebra i platyny w postaci surowca i półproduktu. Zmiany te mają na celu ograniczenie nadużyć w rozliczaniu podatku VAT w obrocie tymi towarami.

Ponadto wprowadza się zmiany dotyczące instytucji kaucji gwarancyjnej stanowiącej jedną z przesłanek wyłączających stosowanie odpowiedzialności solidarnej wobec nabywców towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy. W związku z potwierdzoną znaczną skalą nadużyć w obrocie paliwami przewiduje się podwyższenie wysokości minimalnej (z 200 tys. zł do 1 mln zł) i maksymalnej (z 3 mln zł do 10 mln zł) kaucji gwarancyjnej w przypadku dostaw tych towarów. Ponadto wprowadza się zmiany o charakterze proceduralnym i porządkowym wynikające z perspektywy rocznego stosowania regulacji dotyczących kaucji gwarancyjnej.

Planuje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r., z wyjątkiem zmian związanych ze sposobem określenia proporcji przez podatników prowadzących działalność o charakterze mieszanym, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Źródło: www.mf.gov.pl, oprac. B. Opar