Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia Rząd przyjął uchwałę umożliwiającą podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego

Rząd przyjął uchwałę umożliwiającą podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego

0
Rząd przyjął uchwałę umożliwiającą podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego

Rodzic, który rezygnuje z pracy, by zajmować się niepełnosprawnym dzieckiem, otrzyma wyższe świadczenie pielęgnacyjne. Od 1 maja pomoc dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych ma wynieść 1000 zł netto.

Obecnie rodzic, który opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem w domu, otrzymuje 820 zł. Warunkiem pobierania świadczenia jest rezygnacja z zatrudnienia. Dodatkowo może liczyć na 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko i korzystać z niektórych świadczeń z opieki społecznej. Wsparcie finansowe dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci będzie zwiększane stopniowo, aby osiągnąć:

  • od 1 maja br. – 1000 zł netto,
  • od 1 stycznia 2015 r. – 1200 zł netto,
  • od 1 stycznia 2016 r. – wysokość płacy minimalnej, czyli 1300 zł netto.

Przesunięcie środków

Przyjęta przez rząd uchwała dotyczy przeniesienia środków z planu na remonty i budowę dróg lokalnych. Rząd planował przekazać w tym roku na budowę, przebudowę i remonty dróg gminnych oraz powiatowych 900 mln zł, z czego 650 mln miało pochodzić z Lasów Państwowych.

– Chcieliśmy przeznaczyć całość kwoty z Lasów Państwowych na remont i budowę dróg lokalnych. Zdecydowaliśmy się tę kwotę podzielić w taki sposób, aby móc sfinansować tegoroczne zwiększenie świadczenia dla całodobowych opiekunów dla osób niepełnosprawnych – wyjaśnił premier.

Koszty wprowadzania zmian w zakresie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w tym roku to 180 mln zł; w 2015 r. wypłata pomocy opiekunom dzieci niepełnosprawnych pochłonie 865 mln zł, a w 2016 r. – ponad miliard zł.

Szybkie prace

Minister pracy i polityki społecznej poinformował, że projekt ws. świadczeń pielęgnacyjnych trafi do Sejmu jako komisyjny – ma to przyspieszyć prace nad nim. Posiedzenie sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny odbędzie się w środę. Minister podkreślił, że marszałek Ewa Kopacz deklarowała możliwość rozpatrzenia projektu na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Źródło: www.kprm.gov.pl