Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Rząd rozpoczął prace nad ustawą zwiększającą prawa konsumentów i sprzedawców

Rząd rozpoczął prace nad ustawą zwiększającą prawa konsumentów i sprzedawców

0

W środę (05.02.2014 r.) w sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o prawach konsumenta. Projekt zawiera przepisy zapewniające odpowiednią ochronę konsumentów oraz regulacje korzystne dla przedsiębiorców.

 

 

Rozwiązania przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości powinny ograniczyć wiele problemów, jakich doświadczają konsumenci i sprzedawcy, w tym m.in. internetowi.

Projekt zawiera regulacje mające na celu przede wszystkim:

  • ujednolicenie i doprecyzowanie regulacji dotyczącej zawierania umów o charakterze konsumenckim w okolicznościach typowych (w lokalu przedsiębiorstwa) w zakresie obowiązków informacyjnych;
  • ujednolicenie i doprecyzowanie regulacji dotyczącej zawierania umów o charakterze konsumenckim w okolicznościach nietypowych (poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość) w zakresie obowiązków informacyjnych, wymogów formalnych takich umów oraz prawa odstąpienia;
  • uporządkowanie i ujednolicenie regulacji dotyczącej odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej.

Przedsiębiorcy będą mieli m.in. obowiązek uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na obciążenie go jakimikolwiek płatnościami. Zgodnie z projektem z 10 do 14 dni ma być wydłużony okres, w którym konsument zawierający umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (np. przez Internet) będzie mógł od niej odstąpić bez podania przyczyny. Ponadto projekt przywraca elastyczny model odpowiedzialności za wadę rzeczy, który jest korzystny zarówno dla sprzedawcy, jak i kupującego.

Zgodnie z proponowaną nowelizacją będą obowiązywać tylko dwa tryby reklamacji: na podstawie rękojmi oraz gwarancji. Jeżeli rzecz będzie wadliwa, kupujący będzie mógł zażądać od razu obniżenia ceny bądź odstąpić od umowy. Konsument ma mieć co do zasady swobodę wyboru postępowania w przypadku stwierdzenia wady nabytej rzeczy. Sprzedawca będzie zwolniony od odpowiedzialności, jeżeli kupujący w chwili zawarcia umowy wiedział o wadliwości towaru.

Sejm skierował projekt do Komisji Gospodarki z zaleceniem zaciągnięcia opinii komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Marszałek Sejmu wyznaczyła komisji termin złożenia sprawozdania do 21 marca br.

Źródło: www.sejm.gov.pl