Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Rząd sięga po środki Funduszu Rezerwy Demograficznej

Rząd sięga po środki Funduszu Rezerwy Demograficznej

0
Rząd sięga po środki Funduszu Rezerwy Demograficznej

Rada Ministrów kolejny rok z rzędu podjęła decyzję o wykorzystaniu środków zgromadzonych w ramach Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD), które zostaną przeznaczone na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych.

Zgodnie z brzmieniem § 1 ust. 1 rozp. RM z dn. 26.06.2013 r. w sprawie wykorzystania w 2013 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych (Dz.U. poz. 742), w 2013 r. zarządza się wykorzystanie środków FRD w kwocie 2 500 000 tys. zł na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych. 
W bieżącym roku rząd przeznaczył zatem mniej środków z FRD na dofinansowanie funduszu emerytalnego, bowiem w roku ubiegłym środki FRD przeznaczone na ten cel zostały wykorzystane w kwocie 2 887 000 tys. zł.
Kwota określona w § 1 ust. 1 cyt. rozp. może być przekazana do funduszu emerytalnego jednorazowo albo w ratach.
Wykorzystanie środków FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego, powstałego wskutek przyczyn o charakterze demograficznym, jest możliwe dzięki zapisowi zawartemu w art. 59 ust. 2 ustawy z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.). Jak wynika z tego przepisu – RM, w drodze rozporządzenia, może zarządzić wykorzystanie środków FRD na dofinansowanie funduszu emerytalnego, w którym powstał niedobór na skutek przyczyn demograficznych, mając na względzie konieczność zapewnienia wypłaty świadczeń finansowanych z funduszu emerytalnego.
Omawiane rozp. weszło w życie z dniem ogłoszenia, czyli 27.06.2013 r.

Maciej Ofierski