Strona główna ZUS Emerytury i renty Sejm uchwalił ustawę, która zmienia zasady waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

Sejm uchwalił ustawę, która zmienia zasady waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

0
Sejm uchwalił ustawę, która zmienia zasady waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

Przyszłoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie korzystniejsza dla słabiej uposażonych rencistów i emerytów. W dniu 23.10.2014 r. sejm przyjął nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

 

Ustawa modyfikuje zasady waloryzacji emerytur i rent w 2015 r. W przyszłym roku obowiązywać będzie jednorazowa waloryzacja procentowo-kwotowa. Wszystkie świadczenia poniżej 3333,33 zł miesięcznie będą podwyższone w większym stopniu, niż gdyby przeprowadzono waloryzację według obecnie obowiązujących zasad (waloryzacja procentowa).

Od 1 marca 2015 r. świadczenia z FUS zostaną podwyższone o 1,08 proc., jednak nie mniej niż o 36 zł. Największe wsparcie otrzymają osoby z najniższymi emeryturami. Ich świadczenia wzrosną o 4,26 proc.

W efekcie proponowanych zmian osoby pobierające minimalne emerytury i renty dostaną 880,45 zł. Gdyby zastosować wyłącznie waloryzację procentową, świadczenie wynosiłoby 853,57 zł.

W przypadku rent z powodu częściowej niezdolności do pracy oraz rent inwalidzkich III grupy minimalna podwyżka wyniesie 27 zł, czyli 75 proc. gwarantowanej minimalnej kwoty. Waloryzacja emerytury częściowej nie będzie niższa niż 18 zł. Renta socjalna wyniesie 84 proc. zwaloryzowanej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Podwyżka zostanie dokonana z urzędu. Waloryzacja obejmie też emerytury i renty rolników indywidualnych i służby mundurowe. Nowe zasady będą również dotyczyć emerytur pomostowych, nauczycielskich, świadczeń kompensacyjnych, rent dla kombatantów i inwalidów wojennych i wojskowych. O 36 zł wzrosną ponadto świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

Uchwalona ustawa rozszerza ponadto krąg osób uprawnionych do otrzymania zasiłku pogrzebowego o dziadków, dzieci wychowywane w rodzinie zastępczej oraz osoby, nad którymi ustanowiono opiekę prawną. 

Zmiany sposobu waloryzacji będą kosztować ok. 1,8 mld zł, a łącznie na waloryzację emerytur i rent zostanie przeznaczone w przyszłym roku ok. 3,7 mld zł.

Źródło: www.sejm.gov.pl,
oprac. B. Opar