Sejm uchwalił budżet na 2015 r.

0
Sejm uchwalił budżet na 2015 r.

Dodatkowy 1 mln zł na utworzenie 17 etatów w biurze Rzecznika Praw Pacjenta, 7 mln 800 tys. zł na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz 30 mln zł na realizację zadań Polskiej Agencji Kosmicznej – to przyjęte w głosowaniu poprawki do budżetu państwa na przyszły rok. 

W uchwalonej ustawie budżetowej na 2015 rok większość wskaźników makroekonomicznych jest korzystniejsza od zapisanych w budżecie na rok bieżący. Szacowane dochody wyniosą 297,17 mld zł (w budżecie na 2014 r. wynoszą one 277,78 mld zł), a wydatki nie będą wyższe niż 343,25 mld zł (w 2014 r. – 325,29 mld zł). Oznacza to, że deficyt budżetowy nie przekroczy 46,08 mld zł (w 2014 r. – 47,5 mld zł).

Zgodnie z założeniami ustawowymi wzrost gospodarczy wyniesie 3,4 proc. (w 2014 r. – 2,5 proc.), a średnioroczna inflacja 1,2 proc. (w budżecie na 2014 r. – 2,4 proc.). Z kolei nominalny wzrost wynagrodzeń będzie na poziomie 4,3 proc. (w 2014 r. – 3,5 proc.). Natomiast zatrudnienie wzrośnie o 0,8 proc. (na 2014 r. był prognozowany spadek zatrudnienia o 0,1 proc.).

Uchwalona przez Sejm ustawa budżetowa trafi teraz do Senatu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem na pracę nad budżetem senatorowie będą mieli czas do 12 stycznia 2015 r. Następnego dnia (13 stycznia 2015 r.) Komisja Finansów Publicznych zajmie się ewentualnymi senackimi poprawkami do ustawy. Głosowanie nad nimi odbędzie się na posiedzeniu Sejmu 13−16 stycznia 2015 r. Następnie 20 stycznia ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydenta, który zgodnie z konstytucją ma 7 dni na jej podpisanie.

Źródło: www.sejm.gov.pl