Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o usługach płatniczych

Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o usługach płatniczych

0
Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o usługach płatniczych

Senatorowie rozpatrzyli i bez poprawek przyjęli nowelizację ustawy o usługach płatniczych, której celem jest  określenie maksymalnej stawki  tzw. opłaty interchange fee, czyli prowizji pobieranej  od transakcji kartami płatniczymi oraz wyeliminowanie mechanizmów ograniczających konkurencję na rynku usług obsługi transakcji dokonywanych w ramach zapłaty za pomocą kart płatniczych.

 

W ustawie, której projektodawcą jest senat, ustalono maksymalną wysokość  opłaty interchange, pobieranej przy transakcjach kartami płatniczymi przez wydawców kart (banki) od akceptantów (punktów usługowo-handlowych) za pośrednictwem agentów rozliczeniowych. Od 1 stycznia 2014 r. opłata nie będzie mogła przekroczyć 0,5% wartości transakcji płatniczej.

Obecnie opłaty interchange pobierane w Polsce są jednymi z najwyższych w Europie i wynoszą ok. 1,6% wartości jednostkowej transakcji płatniczej dla kart debetowych oraz ok. 1,5% dla kart kredytowych i obciążeniowych, przy czym średnia unijna (przy uwzględnieniu Polski) wynosi odpowiednio 0,7% i 0,84%. W aktualnym stanie prawnym wysokość stawki opłaty interchange nie jest regulowana powszechnie obowiązującymi przepisami. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu omawianej nowelizacji, stawki opłaty wyznaczane są, w zasadzie arbitralnie, przez działające w ramach faktycznego duopolu organizacje kartowe. Stawki opłat interchange dla transakcji dokonywanych kartami VISA na terenie Europy są ustalane przez przedstawicieli banków w ramach stowarzyszenia Visa Europe. W przypadku transakcji kartami MasterCard i Maestro na terenie Europy stawki opłat określa spółka MasterCard Europe.

Ustawa eliminuje mechanizmy, które ograniczają konkurencję na rynku usług obsługi transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych. Zmiany mają na celu rozwój obrotu bezgotówkowego oraz poprawę konkurencyjności na rynku kartowym, a tym samym zwiększenie dostępności nowoczesnych instrumentów płatniczych dla szerszego kręgu konsumentów.

Ograniczenie wysokości opłaty interchange nie obejmie nowych organizacji kartowych przez 3 lata od rozpoczęcia przez nie działalności. Będzie to jednak możliwe pod warunkiem, że nowo utworzony podmiot tego typu nie będzie należał do tej samej grupy co inna organizacja kartowa. Ponadto inna organizacja nie będzie mogła wywierać na nową znaczącego wpływu w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Dodatkowo ustawa nakłada na organizacje kartowe obowiązek m.in. udostępniania na stronach internetowych informacji o stawkach opłat stanowiących ich przychody.

Jak już wspomniano, nowelizacja ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., przy czym organizacje kartowe, banki wydające karty oraz agenci rozliczeniowi na zmianę umów będą mieli 6 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów.

B. Opar