Strona główna ZUS Składki na ubezpieczenie Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w II kw. 2014 r.

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w II kw. 2014 r.

0
Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w II kw. 2014 r.

W dniu 16.04.2014 r. Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w I kwartale 2014 r. Wynagrodzenie to wyniosło 3896,97 zł.

Wynagrodzenie, o którym mowa, było niższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale o 109 zł, czyli o około 1,03%. W stosunku do analogicznego kwartału 2013 roku przeciętna pensja włącznie z wypłatami z zysku wzrosła o 156,18 zł, czyli 4,01%.

Wynagrodzenie za I kw. 2014 r. jest podstawą wymiaru dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w miesiącach kwiecień-czerwiec 2014 r. 

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w kwietniu, maju i czerwcu wynosi miesięcznie nie mniej niż 350,73 zł.

Przypominamy, że przeciętna pensja stanowi również podstawę do obliczeń wysokości opłaty zgłoszeniowej do NFZ wnoszonej w razie przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym.

Wysokość tej opłaty określono w art. 68 ust. 8 ustawy z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). W zależności od długości przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym opłata dodatkowa w miesiącach kwiecień-czerwiec 2014 r. wynosi:

  • 779,39 zł dla osób, które nie były ubezpieczone w okresie od 3 miesięcy do roku,
  • 1948,49 zł dla osób, które nie były ubezpieczone w okresie od 1 roku do 2 lat,
  • 3896,97 zł dla osób, które nie były ubezpieczone w okresie od 2 lat do 5 lat,
  • 5845,46 zł dla osób, które nie były ubezpieczone w okresie od 5 lat do 10 lat,
  • 7793,94 zł dla osób, które nie były ubezpieczone dłużej niż 10 lat.

Beata Opar