Skuteczność urzędów pracy

0
Skuteczność urzędów pracy

Z raportu ministerstwa wynika, że roku na rok urzędy pracy mogą pochwalić się większa skutecznością w znajdowaniu pracy bezrobotnym. W 2013 r. dzięki wsparciu z urzędów pracy ponad 63% zarejestrowanych bezrobotnych znalazło zatrudnienie. Rok wcześniej było to blisko 61%, a jeszcze 5 lat temu 53%.

Najbardziej skuteczne w znajdowaniu pracy były urzędy pracy w województwie lubelskim. Aż 73% osób bezrobotnych na Lubelszczyźnie znalazło pracę dzięki wsparciu z urzędów. Na drugim miejscu uplasowały się urzędy z Wielkopolski (73%), na trzecim z Podkarpacia i Podlasia (po 67%).

Najwięcej osób bezrobotnych wzięło udział w stażach u pracodawców – 194 tys., o 10% więcej niż rok wcześniej. 66% stażystów znalazło po zakończony stażu zatrudnienie, czyli o 6% więcej osób niż rok wcześniej. Dla porównania pięć lat temu było to jedynie 50%

Szkolenia, z których skorzystało blisko 85 tys. osób, zakończyły się znalezieniem pracy dla 66 proc. osób, które w zeszłym roku zostały skierowane przez urzędy na szkolenia. To 5% osób więcej niż w 2012 r. Dla porównania jeszcze w 2009 r. było to zaledwie 34%.

Najwyższą, bo 100%., skuteczność mają dotacje na założenie własnego biznesu oraz na utworzenie nowego miejsca pracy, a także refundacja wyposażenia stanowiska pracy.

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia, która weszła w życie 27 maja, wyposaża urzędy pracy w nowe narzędzia wspierania bezrobotnych. Dzięki profilowaniu osób bezrobotnych, specjalny bonom dla młodych, czy dotacjom dla przedsiębiorców, urzędy pracy jeszcze skuteczniej będą wspierały osoby bezrobotne w powrocie na rynek pracy.

źródło: MPiPS