Strona główna Wskaźniki Składki ubezpieczeniowe Stawka składki na ubezpieczenie zdrowotne

Stawka składki na ubezpieczenie zdrowotne

0
Okres obowiązywania Stawka Maksymalna stawka podlegająca odliczeniu w podatku dochodowym od osób fizycznych*
od 2007 9,00% 7,75%
2006 8,75% 7,75%
2005 8,50% 7,75%

* na podstawie art. 27b ust. 2 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.)