Strona główna Aktualności prawa pracy Gospodarka i finanse Stopa bezrobocia – obwieszczenie Prezesa GUS

Stopa bezrobocia – obwieszczenie Prezesa GUS

0
Stopa bezrobocia – obwieszczenie Prezesa GUS

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił przeciętną stopę bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r.

 

Obwieszczenie Prezesa GUS zostało ogłoszone w Monitorze Polskim z dn. 7 października 2013 r. pod pozycją 797. Dane dotyczą stopy bezrobocia ujęto w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia. Dane dotyczące bezrobocia na obszarze kraju publikowane w powyższym trybie stanowią oficjalną informację odnoszącą się do stopy bezrobocia zarówno w ujęciu cząstkowym (województwa i powiaty), jak i w ogólnym (cały kraj).
Należy podkreślić, że Ogłoszona przez Prezesa GUS stopa bezrobocia służy do określenia okresu pobierania zasiłku zgodnie z przepisem art. 73 ustawy z dn. 20.04.2010 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.).

Przeciętna stopa bezrobocia w kraju
według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku

Województwo Stopa bezrobocia
dolnośląskie 13,2
kujawsko-pomorskie 17,7
lubelskie 13,9
lubuskie 15,4
łódzkie 14,1
małopolskie  11,4
mazowieckie  11,0
opolskie  14,0
podkarpackie  15,6
podlaskie 14,6
pomorskie  13,2
śląskie  11,2
świętokrzyskie 15,6
warmińsko-mazurskie 20,4
wielkopolskie  9,6
zachodniopomorskie 17,2
Ogółem POLSKA 13,2

G. Rompel