Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec września 11,5 proc

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec września 11,5 proc

0

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło dane o bezrobociu za poprzedni miesiąc. Z informacji podanych przez resort pracy wynika, że wrzesień był ósmym z rzędu miesiącem spadku bezrobocia w tym roku. Liczba osób bezrobotnych w ciągu miesiąca zmniejszyła się o 30 tys., a od początku roku o 437 tys. Na koniec września w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 824 tys. osób.

Jak poinformował minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz tak dużego spadku bezrobocia we wrześniu nie mieliśmy od 7 lat, czyli od wybuchu kryzysu. W poprzednich latach bezrobocie po wakacjach albo rosło albo nie zmieniało się. Zdaniem ministra jest to dowód na ożywienie na rynku pracy.

Największy spadek liczby osób bezrobotnych nastąpił we wrześniu na Mazowszu – o 3,3 tys. O ponad 3 tys. bezrobocie zmniejszyło się także w województwie łódzkim i dolnośląskim.

Pracodawcy zgłosili we wrześniu do urzędów 115 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o 23% więcej niż w sierpniu i aż o 57% więcej niż we wrześniu ubiegłęgo roku.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec września 11,5%. W porównaniu do sierpnia zmniejszyła się o 0,2 pkt. proc. Spadek nastąpił we wszystkich województwach. Najmocniejszy – o 0,3 pkt. proc. – odnotowano w województwie lubuskim, opolskim i świętokrzyskim. Najniższa stopa bezrobocia jest w Wielkopolsce i wynosi 7,9%.

źródło: MPiPS