Stopy procentowe znowu w górę

0
Stopy procentowe znowu w górę

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) siódmy raz w krótkim czasie podniosła stopu procentowe.  Główna stawka oprocentowania w NBP wynosi od 7 kwietnia 4,5 proc. Jest to wzrost aż o 1 pkt proc. Stawka ta nie była tak wysoka od 2012 roku. Efektem decyzji RPP będzie dalszy wzrost rat kredytów.

Podstawowe stopy procentowe NBP

Stopa procentowa: Poziom (w %) Obowiązuje od dnia
Stopa referencyjna 1) 4,50 2022-04-07
Stopa lombardowa 5,00 2022-04-07
Stopa depozytowa 4,00 2022-04-07
Stopa redyskontowa weksli 4,55 2022-04-07
Stopa dyskontowa weksli 4,60 2022-04-07

 

Stopa rezerwy obowiązkowej: Poziom (w %) Obowiązuje od dnia
– od środków złotowych i środków w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, od środków uzyskanych z tytułu emisji papierów wartościowych 3,50 2022-03-31
– od środków uzyskanych z tytułu operacji repo i sell-buy-back oraz środków pozyskanych co najmniej na 2 lata 0,00 2018-03-01
Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej 2) 4,50 2022-04-07
1) rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych
2) na poziomie stopy referencyjnej