Stopy procentowe bez zmian

0
Stopy procentowe bez zmian

W dniu 04.09.2013 r. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe NBP pozostaną na niezmienionym poziomie, w związku z czym również odsetki od zaległości składkowych i podatkowych nie zmienią się.

Po kilku obniżkach stóp procentowych w 2013 roku tym razem RPP zdecydowała o nie obniżaniu stóp procentowych NBP. 
W związku z tym stopy procentowe będą nadal wynosić:

  • stopa referencyjna 2,50% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 4,00% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 2,75% w skali rocznej. 

Uchwała Rady wejdzie w życie z dniem 5 września 2013 r.
Oznacza to, że na tym samym poziomie zostaną:

  • odsetki od zaległości podatkowych,
  • obniżone odsetki od zaległości podatkowych,
  • stawka opłaty prolongacyjnej.

Roczna stopa odsetek od zaległości podatkowych – począwszy od 6.06.2013 r. – wynosi 10,5%. Z kolei obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 7,88% kwoty zaległości w stosunku rocznym. Opłata prolongacyjna, która stosownie do art. 57 § 2 Ordynacji podatkowej wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę – to obecnie 5,25% w skali rocznej.

G. Rompel