Stopy procentowe w czerwcu

0
Stopy procentowe w czerwcu

W dniu 03.06.2014 r. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe NBP pozostaną na niezmienionym poziomie, w związku z czym również odsetki od zaległości składkowych i podatkowych nie zmienią się.

To już kolejny miesiąc, kiedy RPP zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie.
W związku z tym stopy procentowe będą nadal wynosić:

  • stopa referencyjna 2,50% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 4,00% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 2,75% w skali rocznej. 

Oznacza to, że na tym samym poziomie zostaną:

  • odsetki od zaległości podatkowych,
  • obniżone odsetki od zaległości podatkowych,
  • stawka opłaty prolongacyjnej.

Roczna stopa odsetek od zaległości podatkowych wynosi 10,5%. Z kolei obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 7,88% kwoty zaległości w stosunku rocznym. Opłata prolongacyjna, która stosownie do art. 57 § 2 Ordynacji podatkowej wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę – to obecnie 5,25% w skali rocznej.

W ocenie Rady, w najbliższych kwartałach prawdopodobna jest kontynuacja stopniowej poprawy koniunktury, a presja inflacyjna pozostanie bardzo niska. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na obecnym poziomie. RPP potwierdziła też, że stopy procentowe NBP powinny pozostać niezmienione do końca trzeciego kwartału br.

G. Rompel