Stosowanie przepisów Karty Nauczyciela do nauczycieli religii oraz nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez kościoły

307

Zakres uprawnień określonych w KN, przysługujący nauczycielom religii zatrudnionym w szkołach i przedszkolach publicznych, uregulowano w rozp. MEN z dn. 14.04.1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.). Zgodnie z § 5 ust. 1 cyt. rozp. przedszkole lub szkoła zatrudnia…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułProgramy nauczania i podręczniki szkolne
Następny artykułEgzamin zawodowy 2013 – nowe zasady dostosowania do potrzeb uczniów