Strona główna Porady ekspertów Świadczenia na zwolnieniu chorobowym

Świadczenia na zwolnieniu chorobowym

0
Świadczenia na zwolnieniu chorobowym

Pracownik miał wypadek w pracy. Za 20 dni wypłacono zasiłek chorobowy na postawie ustawy wypadkowej. Po jakimś czasie pracownik w tym samym roku zachorował. Choroba nie ma związku z wypadkiem. Czy należy pracownikowi wypłacić wynagrodzenie chorobowe w ilości 33 dni? A może w wysokości 13 dni ( 33 dni – 20 zasiłku chorobowego = 13 dni).

Jak w związku z tym wykazać w Płatniku – z jakimi kodami pracownika, który miał wypłacane wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy a obecnie oczekuje na decyzje z ZUS dotyczącą zasiłku rehabilitacyjnego. Potraktowaliśmy jego oczekiwanie w sprawie zasiłku rehabilitacyjnego  jako nieobecność usprawiedliwioną. Jak ten czas oczekiwania  wykazać w programie płatnik , przecież pracownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia, czy  zasiłku chorobowego, ale również nie została z nim rozwiązana umowa o pracę.

Odpowiedź:

Pracownik niezdolny do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną zachowuje prawo do wynagrodzenia za okres do 33 dni w roku kalendarzowym, wspomina o tym art. 92 Kodeksu pracy. Jeżeli pracownik nie później niż w roku poprzedzającym powstanie niezdolności do pracy ukończył 50 lat, zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego za pierwsze 14 dni niezdolności trwającej w roku kalendarzowym. W sytuacji gdy niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego od pierwszego dnia niezdolności w roku kalendarzowym. W takiej sytuacji nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy. Natomiast gdy po okresie pobierania zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego pracownik stanie się niezdolny do pracy z innych przyczyn niż wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, to za okres pierwszych 33 dni (14 dni) niezdolności do pracy przysługuje wynagrodzenie chorobowe – pod warunkiem, że w danym roku kalendarzowym nie wykorzystał limitu 33 dni (14 dni). A zatem pracownikowi ujętemu w pytaniu należy wypłacić wynagrodzenie chorobowe za okres pierwszych 33 dni niezdolności do pracy. Okres pomiędzy ostatnim zwolnieniem a oczekiwaniem na decyzję ZUS trzeba potraktować jako nieobecność usprawiedliwioną niepłatną. Pracownik nie wykonuje pracy, a co za tym idzie, nie przysługują mu żadne świadczenia. W raporcie ZUS RSA należy wpisać kod przerwy w opłacaniu składek 151 (okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku). Jeżeli ZUS jednak zdecyduje o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego, trzeba będzie dokonać korekty wcześniejszych dokumentów. Prawo do zasiłku ZUS przyzna bowiem, poczynając od kolejnego dnia po dniu ustania okresu chorobowego. To też będzie pierwszy dzień, od którego trzeba będzie zrobić korektę. Na korygującym druku ZUS RSA należy wpisać kod świadczenia/przerwy 321 (świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego), od dnia uzyskania prawa do świadczenia.

Paweł Nowak
specjalista z zakresu prawa pracy