Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia Świadczenie pielęgnacyjne dla wszystkich opiekunów osób niepełnosprawnych

Świadczenie pielęgnacyjne dla wszystkich opiekunów osób niepełnosprawnych

0
Świadczenie pielęgnacyjne dla wszystkich opiekunów osób niepełnosprawnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy dotyczący świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Zgodnie z założeniami projektu wszyscy opiekunowie osób niepełnosprawnych rezygnujący z pracy otrzymają świadczenie pielęgnacyjne, a nie jak obecnie, kiedy to świadczenie przysługuje jedynie opiekunom niepełnosprawnych dzieci.

Projekt ustawy zakłada, że świadczenie pielęgnacyjne otrzymają wszystkie osoby, które zrezygnują z pracy (lub jej nie podejmą) z powodu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 1 tys. zł.

Powodem prac nad nowym projektem ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w szczególności nad przepisami dotyczącymi świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych, był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. sygn. akt K 38/13. W wyroku tym TK orzekł o częściowej niekonstytucyjności wprowadzenia do ustawy o świadczeniach rodzinnych kryterium wieku powstania niepełnosprawności, jako przesłanki uzależniającej uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego. Trybunał wskazał również, że ustawodawca powinien podjąć niezbędne oraz niezwłoczne działania, które doprowadzą do przywrócenia równego traktowania opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Bardzo istotne jest również, że Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wskazał, że istotnym kryterium przyznania świadczeń powinna być w każdym przypadku ocena faktycznej sytuacji finansowej ich potencjalnych beneficjentów.

Obecnie świadczenie pielęgnacyjne przysługuje wyłącznie opiekunom niepełnosprawnych dzieci. Opiekunowie dorosłych otrzymują zasiłek dla opiekuna lub specjalny zasiłek opiekuńczy. – Opiekunowie pobierający dzisiaj świadczenia zachowają prawa nabyte. Każdy będzie mógł wybrać, czy woli otrzymywać wsparcie na nowych czy na dotychczas obowiązujących zasadach – tłumaczy wiceminister Seredyn.

Wysokość świadczenia będzie zależała od wieku osoby, którą zajmuje się opiekun. Opiekunowie osób, które nie ukończyły 18 lat (lub 25 lat, gdy się uczą) otrzymają na rękę 1200 zł (brutto 1638 zł) w 2015 r. oraz 1300 zł (brutto 1774 zł) od 2016 r. Po przekroczeniu tego wieku świadczenie opiekuńcze wyniesie 800 zł (brutto 1092 zł). Dla porównania: zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy wynoszą obecnie 520 zł (brutto 710 zł).

Ponadto projekt ustawy zakłada, że każdy z opiekunów osób niepełnosprawnych może otrzymać świadczenie, gdy zrezygnuje z pracy. Obecnie osoby opiekujące się osobami niepełnosprawnymi mogą otrzymać wyłącznie jedno świadczenie, nawet jeśli oboje zrezygnowali z pracy.

Nowym rozwiązaniem jest także mozliwość otrzymywania świadczenia opiekuńczego przez emerytów i rencistów. Obecnie osoby te takiej możliwości nie mają. Świadczenie w ich przypadku będzie jednak wypłacane w wysokości różnicy między kwotą świadczenia a kwotą pobieranej emerytury lub renty.

Projekt ustawy ministerstwo przekaże wkrótce do konsultacji społecznych. Nowe zasady mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2015 r.

źródło: MPiPS; oprac. G. Rompel