Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia Świadczenie rodzicielskie dla wszystkich – nowy pomysł MPiPS

Świadczenie rodzicielskie dla wszystkich – nowy pomysł MPiPS

0
Świadczenie rodzicielskie dla wszystkich – nowy pomysł MPiPS

1000 zł miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka dla osób bezrobotnych, studentów, rolników oraz pracujących na umowach – to nowa propozycja resortu pracy w ramach polityki prorodzinnej. Projekt ustawy wprowadzającej świadczenie rodzicielskie został już przekazany do konsultacji społecznych.

 

Obecnie prawo do skorzystania z urlopów rodzicielskich mają jedynie osoby opłacające składki, czyli matki i ojcowie, którzy są zatrudnieni na umowach o pracę oraz na zleceniach – pod warunkiem, że dobrowolnie opłacają składki. MPiPS chce, by od przyszłego roku wsparcie finansowe przez rok po urodzeniu dziecka otrzymały także osoby, które ze względu na swoją sytuację zawodową nie mogą korzystać z urlopów rodzicielskich. Problem dotyczy blisko 125 tys. osób.

Rodzice przez rok od urodzenia dziecka będą dostawać na rękę 1 tys. zł nowego świadczenia rodzicielskiego. W przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni. Od momentu porodu rodzic będzie miał 3 miesiące na zgłoszenie się po świadczenie. Jeśli zrobi to po tym czasie, pieniądze otrzyma dopiero od momentu złożenia wniosku.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać niezależnie od dochodu. Jeżeli w ciągu roku od urodzenia dziecka rodzice podejmą pracę, świadczenie nadal będzie wypłacane, ale zostanie obniżone o połowę (takie same zasady obowiązują przy urlopach rodzicielskich).

Świadczenie rodzicielskie ma wejść w życie od 1 stycznia 2016 r. Szacowany koszt zmian to 1,2 mld zł w 2016 r.

Źródło: www.mpips.gov.pl, oprac. B. Opar