Strona główna Informator gospodarczy Aktualności gospodarcze Sytuacja gospodarcza Polski w 2014 r.

Sytuacja gospodarcza Polski w 2014 r.

0
Sytuacja gospodarcza Polski w 2014 r.

W poszczególnych kwartałach 2014 r. obserwowany był stabilny wzrost aktywności w kraju. Po 1,7 proc. wzroście w 2013 r. w kolejnych kwartałach 2014 r. PKB wzrastał w tempie: 3,4 proc. w I kw., 3,5 proc. w II kw., 3,3 proc. w III kw. oraz 3,1 proc. w IV kw.

 

W okresie styczeń-grudzień 2014 r. wzrost produkcji przemysłowej wyniósł 3,3 proc. W samym grudniu 2014 r. wyniósł on 8,1 proc. W przetwórstwie przemysłowym w 2014 r. wzrost był wyższy niż w całym sektorze i wyniósł 4,6 proc. w skali roku.

W 2014 r. wzrost produkcji sprzedanej, w porównaniu do roku ubiegłego, odnotowano w 24 spośród 34 działów przemysłu. Największe przyspieszenie nastąpiło w działach obejmujących produkcję mebli (o 15,6 proc.), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 12,0 proc.), maszyn i urządzeń (o 9,5 proc.) oraz wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych (o 8,3 proc.).

Według wstępnych danych GUS w 2014 r. eksport wzrósł o 5,2 proc., osiągając wartość 163,1 mld euro. W tym samym okresie import wzrósł o 5,5 proc. do poziomu 165,6 mld euro. W rezultacie, saldo handlowe wyniosło blisko 62,5 mld euro wobec 62,0 mld euro w analogicznym okresie 2013 r. Największy udział w polskim eksporcie posiadały Niemcy (26,1 proc.), Wlk. Brytania (6,4 proc.) oraz Republika Czeska (6,3 proc.), a po stronie importu Niemcy (22,0 proc.), Chiny (10,5 proc.) oraz Rosja (10,5 proc.).

Źródło: www.mg.gov.pl