Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Sytuacja na rynku pracy – bezrobocie w maju spadło do 13,5%

Sytuacja na rynku pracy – bezrobocie w maju spadło do 13,5%

0
Sytuacja na rynku pracy – bezrobocie w maju spadło do 13,5%

MPiPS przedstawiło dane dotyczące bezrobocia w ubiegłym miesiącu. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu maja 2013 roku 13,5% i w porównaniu do kwietnia tego roku spadła aż o 0,5 punktu procentowego.

Liczba bezrobotnych w kwietniu wynosiła 2 258,6 tys. osób, zaś w maju 2 177,5 tys. osób. Oznacza to spadek liczby bezrobotnych o 3,5%. Jest to kolejny (już 3) miesiąc spadku bezrobocia i – co należy podkreślić – po raz pierwszy spadek zanotowano również w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, kiedy to liczba bezrobotnych spadła o 58,7 tys. czyli o 2,8%. W tym roku liczba bezrobotnych w maju spadła o 78,2 tys. osób, co oznacza, że tegoroczny spadek jest o 20 tys. osób wyższy.

Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca kwietnia br.) wyniosła w maju 13,5%. W porównaniu do kwietnia spadła o 0,5 punktu procentowego.

Spadek liczby bezrobotnych w maju 2013 roku odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy (procentowy) w województwach:

  • opolskim – o 5,2%, czyli 2,9 tys. osób;
  • warmińsko-mazurskim – o 4,6%, czyli 5,4 tys. osób;
  • zachodniopomorskim – o 4,6%, czyli 5,2 tys. osób;
  • lubuskim – o 4,4%, czyli 2,8 tys. osób.

Jak informuje resort pracy zasadniczym powodem spadku bezrobocia w maju było przede wszystkim rozpoczęcie prac sezonowych w turystyce, budownictwie, rolnictwie.

źródło: MPiPS