Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Szczegółowy zakres działania ministra pracy

Szczegółowy zakres działania ministra pracy

0
Szczegółowy zakres działania ministra pracy

Formalną konsekwencją powołania nowego rządu jest m.in. konieczność określenia obszaru, w ramach którego poszczególni ministrowie będą realizować swe zadania. W odniesieniu do szefa resortu pracy odpowiednie dyspozycje zostały zawarte w rozp. Prezesa RM z dn. 22.09.2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. poz. 1260).

Zgodnie z powyżej wymienionym rozp. minister pracy kieruje następującymi działami administracji rządowej:

  • praca,
  • zabezpieczenie społeczne,
  • rodzina.

W związku z wykonywaniem obowiązków nałożonych na ministra pracy jest on dysponentem części 31,44 i 63 budżetu państwa.
Ponadto ministrowi pracy podlega Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Omawiane rozp. weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 22.09.br.