Strona główna Aktualności oświatowe Uczniowie Sześciolatki urodzone w I półroczu 2008 r. pójdą do szkoły od września 2014 r.

Sześciolatki urodzone w I półroczu 2008 r. pójdą do szkoły od września 2014 r.

0
Sześciolatki urodzone w I półroczu 2008 r. pójdą do szkoły od września 2014 r.

W dniu 6 czerwca Komitet Rady Ministrów przyjął i skierował pod obrady Rady Ministrów projekt ustawy o systemie oświaty zawierający pakiet rozwiązań dotyczących obniżenia wieku spełniania obowiązku szkolnego. Zgodnie z zapowiedzią datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków pozostaje 1 września 2014 r.

 

W poniższej tabeli przedstawiamy zmiany zaproponowane w tzw. ustawie sześciolatkowej: 

Termin wprowadzenia zmian

Proponowane rozwiązania

1 września 2014 r.

  • klasy pierwsze będą liczyć do 25 uczniów;
  • obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia–30 czerwca 2008 r.;
  • spełnianie obowiązku szkolnego mogą rozpocząć dzieci urodzone w okresie 1 lipca–31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców;
  • spełnianie obowiązku szkolnego mogą rozpocząć   również dzieci 5-letnie (urodzone w roku 2009) – jeśli taka będzie wola ich rodziców. W tym przypadku decyzję podejmie dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Takie prawo będzie obowiązywało również kolejne roczniki;
  • w roku szkolnym 2014/2015 w szkołach, w których utworzonych będzie więcej niż 1 oddział klasy pierwszej, dzieci będą dobierane do poszczególnych oddziałów klasowych według wieku, począwszy od   najmłodszych.

1 września 2015 r.

  • klasy pierwsze i drugie będą liczyć do 25 uczniów;
  • obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie,   urodzone w okresie 1 lipca–31 grudnia 2008 r. oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki);
  • w roku szkolnym 2015/2016 w szkołach, w których utworzonych będzie więcej niż 1 oddział klasy pierwszej, dzieci będą dobierane do poszczególnych oddziałów klasowych według wieku, począwszy od   najmłodszych.

1 września 2016 r.

  • klasy I–III będą liczyć do 25 uczniów.

 B. Opar