Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Szwajcaria wprowadza minimalne wynagrodzenie

Szwajcaria wprowadza minimalne wynagrodzenie

0
Szwajcaria wprowadza minimalne wynagrodzenie

Szwajcarzy zadecydują w niedzielę w referendum o podwyżce płacy minimalnej do 22 CHF za godzinę, czyli do kwoty ponad 75,50 PLN (a niemal 18 EUR). Szwajcaria stanie się państwem z najwyższą ustawową płacą minimalną na świecie.

 

Do tej pory najniższe wynagrodzenie nie było w Szwajcarii regulowane ustawowo, w większości branż ustalane jednak było przez zbiorowe porozumienia regulujące warunki pracy. Układy zbiorowe zawierały z pracodawcami (lub z organizacjami zrzeszającymi pracodawców) organizacje związkowe.
Stawki minimalne obowiązujące w poszczególnych branżach wynegocjowane były na dość wysokich poziomach – wynosiły od 17,60 CHF za godzinę dla sprzątaczki w Szwajcarii niemieckojęzycznej, do niemal 25 CHF dla pracowników niewykwalifikowanych w budownictwie lądowym – podaje ambasada polska w Bernie. Stawka 22 CHF za godzinę pracy, czyli 4 000 CHF miesięcznie dla zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin, to 60% szwajcarskiego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Wykres 1. Najwyższe godzinowe wynagrodzenie minimalne w 2014 roku

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych OECD

Dla Polaków wynik niedzielnego referendum może być szczególnie istotny ze względu na niedawne otwarcie szwajcarskiego rynku pracy dla obywateli naszego kraju. W 2012 roku stopa bezrobocia w Szwajcarii wyniosła niecałe 4,5%, co daje jej jeden z najlepszych wyników w Europie. Warto również zauważyć, że na przestrzeni ostatnich lat, wskaźnik ten jest stabilny i w zasadzie się nie zmienia. Nie można tego powiedzieć o Polsce, gdzie widoczne są znaczne wahania stopy bezrobocia, co świadczy o niestabilnej sytuacji na rynku pracy.

Wykres 2. Stopa bezrobocia w Szwajcarii i Polsce w latach 2004-2012 (w %)

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych zgromadzonych przez MOP (ILO), KILM Table of Content, www.kilm.ilo.org [dd. 8.05.2014]

źródło: http://www.wynagrodzenia.pl/obw.php