TK orzekł w sprawie karania za wystawianie fikcyjnych faktur

341

Pociągnięcie do odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe, na podstawie art. 62 § 2 k.k.s., osoby fizycznej, wobec której, za ten sam czyn, tj. wystawienie nierzetelnej (fikcyjnej) faktury, zastosowano obowiązek zapłaty podatku na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, nie stanowi naruszenia zasady ne bis in idem, czyli zakazu podwójnego karania – stwierdził Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt P 40/13).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułFinansowanie świadczeń z tytułu urlopów górniczych – przepisy wykonawcze
Następny artykułNowe przepisy w sprawie powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi – najważniejsze zmiany