Strona główna ZUS Składki na ubezpieczenie Ubezpieczenia społeczne – ogłoszono jednolity tekst ustawy systemowej

Ubezpieczenia społeczne – ogłoszono jednolity tekst ustawy systemowej

0
Ubezpieczenia społeczne – ogłoszono jednolity tekst ustawy systemowej

W Dzienniku Ustaw pod poz. 121 opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w którym uwzględnione zostały zmiany wynikające z:

  • ośmiu nowelizacji uchwalonych w okresie od listopada 2013 r. do listopada 2014 r.,
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 10 stycznia 2015 r.

W ust. 2 obwieszczenia wymienione zostały przepisy, które pominięto w jednolitym tekście ustawy – są to głównie regulacje przejściowe oraz dotyczące innych aktów prawnych.

B. Opar