Strona główna ZUS Składki na ubezpieczenie Uczelnie zapłacą składki zdrowotne za studentów

Uczelnie zapłacą składki zdrowotne za studentów

0
Uczelnie zapłacą składki zdrowotne za studentów

Z dniem 1 października weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dn. 13 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 879), która wprowadza zmiany w zakresie opłacania składek zdrowotnych za studentów i doktorantów spoza UE, posiadających ważną Kartę Polaka.

 

Po zmianach szkoły wyższe lub jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie opłacą składki na ubezpieczenie zdrowotne nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz absolwentów odbywających obowiązkowy staż, a także osób odbywających kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim.

Nowelizacja rozszerza prawo studentów posiadających Kartę Polaka do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej poza tzw. przypadki nagłe – będą oni mogli korzystać z takich samych świadczeń jak studenci posiadający obywatelstwo polskie. Dotychczas osobom tym publiczna opieka zdrowotna w naszym kraju przysługiwała jedynie w przypadkach nagłych. Dostęp do bezpłatnej służby zdrowia w pełnym zakresie mieli natomiast studenci i doktoranci ze statusem repatrianta. Teraz ich uprawnienia zostaną zrównane.

Według szacunków Ministra Zdrowia po wejściu w życie ustawy uczelnie i jednostki prowadzące studia doktoranckie będą opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne dodatkowo za około 4500 studentów. W związku z tym budżet państwa poniesie zwiększone koszty refundacji tych składek w wysokości około 2,5 mln zł w stosunku rocznym.

O Kartę Polaka mogą ubiegać się studenci, m.in. z krajów takich jak: Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Rosja, Ukraina. 

B. Opar