Strona główna Aktualności oświatowe Uczniowie Uczniowie z rodzin dotkniętych skutkami anomalii pogodowych otrzymają wsparcie na cele edukacyjne

Uczniowie z rodzin dotkniętych skutkami anomalii pogodowych otrzymają wsparcie na cele edukacyjne

0
Uczniowie z rodzin dotkniętych skutkami anomalii pogodowych otrzymają wsparcie na cele edukacyjne

MEN podjęło działania na rzecz udzielenia dzieciom i uczniom z zagrożonych terenów dodatkowego wsparcia na cele edukacyjne. Obecnie trwają prace nad programem rządowym, którego celem będzie materialna pomoc dla dzieci i uczniów pochodzących z rodzin dotkniętych skutkami anomalii pogodowych. Planowane jest także sfinansowanie wypoczynku letniego dla tych uczniów.

Zdaniem MEN występujące w Polsce od maja ulewne deszcze, silne burze i huragany powodują nie tylko zniszczenia w gospodarstwach domowych oraz rolniczych, ale mogą także negatywnie wpłynąć na sytuację edukacyjną dzieci i młodzieży – zarówno podczas zbliżających się wakacji, jak i w czasie przygotowań do nowego roku szkolnego. 
W związku z powyższym Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło się do kuratorów oświaty z prośbą o zebranie danych dotyczących potrzeb w poszczególnych województwach w celu oszacowania liczby dzieci i uczniów, którzy będą mogli skorzystać z pomocy.
Podobna pomoc dla uczniów i ich rodzin była już udzielana przez MEN w latach ubiegłych. W 2012 roku dodatkowa pomoc materialna w formie zasiłku losowego wynoszącego 1000 zł została przyznana uczniom dotkniętym skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
Resort edukacji zorganizował także czternastodniowe wakacyjne wyjazdy edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenów poszkodowanych przez żywioły. Dofinansowanie w wysokości 1200 zł zostało przekazane na każde dziecko i obejmowało transport, wynagrodzenie kadry pedagogicznej i psychologicznej, realizację programu, ubezpieczenie, w razie wystąpienia takiej potrzeby – zakup lub uzupełnienie podstawowego ekwipunku osobistego dzieci (w tym odzieży, obuwia, bielizny osobistej, środków higieny, torby lub plecaka).
Przypominamy, że pomoc uczniom, których rodziny ucierpiały w katastrofach naturalnych, nie musi ograniczać się do zasiłków losowych. Uczniowie ci mogą również ubiegać się o zasiłek szkolny, przyznawany ze względu na przejściowo trudną sytuację materialną spowodowaną zdarzeniem losowym, a także o stypendium szkolne.

B. Opar
Źródło: www.men.gov.pl