Strona główna Informator gospodarczy Aktualności gospodarcze Udogodnienia telekomunikacyjne dla osób niepełnosprawnych – opublikowano nowe rozporządzenie MAC

Udogodnienia telekomunikacyjne dla osób niepełnosprawnych – opublikowano nowe rozporządzenie MAC

0
Udogodnienia telekomunikacyjne dla osób niepełnosprawnych – opublikowano nowe rozporządzenie MAC

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 464 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą zobowiązani do wdrożenia nowych przepisów już w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

 

 

Około 80 mln obywateli Unii Europejskiej, czyli 16% populacji, jest niepełnosprawnych. Do tej pory w Polsce obowiązek dbania o interesy osób niepełnosprawnych ciążył tylko na przedsiębiorcy wyznaczonym do świadczenia usług wchodzących w skład usługi powszechnej. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1445) nałożyła obowiązek świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych na wszystkich dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych – stąd nowe rozporządzenie.

Wyważa ono interesy wszystkich interesariuszy. Jest wyrazem kompromisu wypracowanego w ramach dialogu społecznego między MAC, organizacjami reprezentującymi osoby niepełnosprawne i izbami branżowymi zrzeszającymi przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

W świetle nowych przepisów w ciągu sześciu miesięcy:

  • regulaminy i cenniki przygotowywane muszą być w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby niepełnosprawne (sporządzane w formacie tekstowym, w formie tradycyjnej – papierowej, w alfabecie Braille`a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym umożliwiającym powiększenie czcionki);
  • w ofercie dostawców mają być modele telefonów (i inne urządzenia końcowe) dostosowane do potrzeb dla osób niepełnosprawnych (rozporządzenie określa ich parametry);
  • dostawca usług ma zapewniać pomoc w skonfigurowaniu urządzenia lub usługi telefonicznej;
  • aparaty publiczne mają być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;

Z kolei w ciągu najbliższych 12 miesięcy około 500 biur obsługi abonentów ma być dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biura te mają mieć urządzenia umożliwiające połączenie się z tłumaczem języka migowego lub systemu językowo–migowego on-line albo zapewniać usługi tłumacza polskiego języka migowego lub systemu językowo-migowego. Oprócz tego mają dysponować urządzeniami umożliwiającymi powiększenie tekstu i prezentację regulaminu lub cennika, a także posiadać udogodnienia dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem narządu ruchu.

W ciągu 2 lat od wejścia w życie nowych przepisów strony internetowe dostawców usług telefonicznych mają być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych  (standard Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0).

W najbliższych dniach planowane jest zawarcie porozumienia z izbami zrzeszającymi przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Na jego podstawie dostawcy usług wyposażą część  biur obsługi w tzw. pętle indukcyjne (systemy induktofoniczne), które umożliwiają osobom słabosłyszącym czysty odbiór i lepszą interpretację informacji dźwiękowych.

Ułatwianie osobom niepełnosprawnym korzystania z usług telefonicznych (poprzez zmiany legislacyjne oraz współpracę z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i organizacjami reprezentującymi interesy osób niepełnosprawnych) realizuje postanowienia Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych (Convention on the Rights of Persons with Disabilities), oraz przyjętej w trakcie Światowej Konferencji ds. Rozwoju Telekomunikacji (WTDC2014) w Dubaju Rezolucji 58 dotyczącej dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dla osób niepełnosprawnych. Zachęca ona państwa członkowskie do wdrażania odpowiedniej legislacji krajowej, ułatwiającej korzystanie przez osoby niepełnosprawne z ICT.

Źródło: www.mac.gov.pl