Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy UE zwiększa ochronę pracowników delegowanych

UE zwiększa ochronę pracowników delegowanych

0

Parlament Europejski przyjął nowe przepisy dotyczące pracowników delegowanych. Zmiany mają na celu m.in. poprawę ochrony praw pracowników delegowanych, wprowadzają tzw. odpowiedzialność solidarną wykonawców w sektorze budownictwa, a także regulują środki kontroli firm delegujących pracowników.

Tzw. dyrektywa wdrożeniowa wzmocni obowiązujące aktualnie unijne przepisy z 1996 r. dotyczące pracowników delegowanych. Pod koniec lutego br. negocjatorzy krajów UE i Parlamentu Europejskiego uzgodnili kompromisowy tekst dyrektywy.

W projekcie doprecyzowano zasady odróżniania rzeczywistego delegowania od prób obejścia prawa, a także umożliwiono krajom UE pewną elastyczność w przeprowadzaniu kontroli.

By pomóc krajom członkowskim określić, czy dane delegowanie jest rzeczywiste, czy też jest próbą obejścia prawa Parlament Europejski umieścił w przepisach listę kryteriów. W przepisach zamieszczono również definicję fałszywego samozatrudnienia pracowników.

Ponadto dyrektywa wprowadza tzw. solidarną odpowiedzialność wykonawców i bezpośrednich podwykonawców w sektorze budownictwa za jakiekolwiek zaniechania w wypłacie wynagrodzeń pracownikom. Kraje UE będą mogły jednak stosować inne, bardziej restrykcyjne zapisy, oraz obejmować inne sektory taką odpowiedzialnością.

Nowe przepisy mają na celu poprawę dostępu do informacji dla firm, jak i pracowników delegowanych. Kraje UE będą miały obowiązek założenie strony internetowej, na której znajdą się informacje dotyczące m.in. warunków zatrudnienia w danym państwie i o sposobie składania skarg. Strona będzie musiała być przetłumaczona na język narodowy, którym posługuje się największa liczba pracowników delegowanych. Państwa członkowskie będą musiały wymieniać informacje i współpracować między sobą przy ściganiu nielegalnego zatrudnienia. Zostaną także zobowiązane do uznawania grzywien kar finansowych nałożonych na przedsiębiorcę w innymi kraju UE.

Według szacunków KE, w 2011 r. w UE pracowało 1,2 mln pracowników delegowanych. Najwięcej pracowników delegowanych pochodzi z Polski (228 tys.).

źródło: MPiPS