Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Umowa ws. automatycznej wymiany informacji finansowych

Umowa ws. automatycznej wymiany informacji finansowych

0
Umowa ws. automatycznej wymiany informacji finansowych

Wymianę informacji podatkowych oraz wprowadzenie skutecznych narzędzi przeciwdziałających transgranicznym oszustwom podatkowym i unikaniu opodatkowania na poziomie europejskim zakłada porozumienie Competent Authority Agreement (CAA), podpisane przez ministra finansów Mateusza Szczurka 29 października br. w Berlinie przy okazji corocznego spotkania Global Forum on Transparency and Exchange of Tax Information.

 

 

Competent Authority Agreement (CAA) to wielostronne porozumienia właściwych władz odpowiedzialnych za wymianę informacji podatkowych i zobowiązanie do  przeprowadzenia w krajowych systemach prawnych zmian, wdrażających procedury Common Reporting Standard (CRS). Działania te mają umożliwić pozyskiwanie informacji z instytucji finansowych w stosunku do rachunków zidentyfikowanych przez nie jako prowadzone dla nierezydentów lub podmiotów przez nie kontrolowanych.

Deklaracja 46 państw i terytoriów, w tym Polski (tzw. grupa Early Adopters), dotycząca priorytetowego wprowadzenia nowych standardów wymiany informacji, została podjęta podczas ubiegłorocznego Global Forum w Dżakarcie.

Poparcie przez G20 sfinalizowanego w ramach OECD standardu automatycznej wymiany informacji finansowych dla celów podatkowych (Common Reporting Standard – CRS), przewidującego identyfikację i raportowanie przez krajowe instytucje finansowe informacji o rachunkach nierezydentów innych państw, bazuje na rozwiązaniach przewidzianych w FATCA. Porozumienie ma na celu jak najszersze rozpropagowanie tego standardu, również w krajach niebędących członkami OECD, uznawanych powszechnie za raje podatkowe, tak aby stał się on skutecznym narzędziem zwalczania i eliminowania transgranicznych oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania.

Źródło: www.mf.gov.pl

Podpisanie przez ministra Szczurka porozumienia CAA wpisuje się w działania Polski popierające zmiany zachodzące w systemie wymiany informacji podatkowych oraz wprowadzających skuteczne narzędzia zwalczające i eliminujące transgraniczne oszustwa podatkowe i unikanie opodatkowania na poziomie europejskim. Działania te, wraz z umową FATCA oraz finalizacją prac w Radzie UE nad zmianą dyrektywy o współpracy administracyjnej, będą stanowić podstawę do prac nad zmianami w ustawodawstwie krajowym, zmierzającymi do wdrożenia międzynarodowych zobowiązań.

Szybka realizacja standardu CRS przez zaangażowane państwa będzie stanowić polityczny impuls do przystępowania do tej formy współpracy również innych państw – stron Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych z 1988 r., stanowiącej  formalną podstawą dla zawarcia porozumienia CAA.

Źródło: www.mf.gov.pl