Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Unijna ustawa antydyskryminacyjna – zmiana wynikająca z nowelizacji k.p.

Unijna ustawa antydyskryminacyjna – zmiana wynikająca z nowelizacji k.p.

0
Unijna ustawa antydyskryminacyjna – zmiana wynikająca z nowelizacji k.p.

Wśród aktów prawnych, jakie uległy zmianom w związku z wejściem w życie – z dniem 17.06.br. – nowelizacji k.p. z dn. 28.05.2013 r. (Dz.U. poz. 675) jest także ustawa z dn. 03.12.2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. Nr 254, poz. 1700).

Zmiana w ustawie z dn. 03.12.2010 r. ma na celu uzupełnienie brzmienia art. 12 ust. 1 o odwołanie do urlopu rodzicielskiego. Znowelizowany art. 12 ust. 1 wspomnianej ustawy stanowi zatem, że w przypadku naruszeń zasady równego traktowania określonych w niniejszej ustawie, w stosunku do osoby fizycznej, w tym w związku z ciążą, urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, osobom fizycznym przysługuje roszczenie, o którym mowa w art. 13. Chodzi w tym przypadku o roszczenie odszkodowawcze dochodzone na podstawie przepisów k.c.
Korektę do ustawy z dn. 03.12.2010 r. wprowadzono na podstawie art. 27 nowelizacji k.p. z dn. 28.05.2013 r. (Dz.U. poz. 675).

Maciej Ofierski