Urlopy, ekwiwalent

577

Złożenie przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia lub korzystanie z takiego urlopu (art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.) nie stanowi przeszkody do rozwiązania z nim stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułk.p. – Dział VII. Urlopy pracownicze (art. 152-175)
Następny artykułk.p. – Dział VI. Czas pracy (art. 128-151[12])