Strona główna Informator gospodarczy Aktualności gospodarcze Uruchomienie firmy w 7 dni – sejm uchwalił przepisy usprawniające działanie „jednego okienka”

Uruchomienie firmy w 7 dni – sejm uchwalił przepisy usprawniające działanie „jednego okienka”

0

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, która ma usprawnić funkcjonowanie tzw. jednego okienka. Głównym celem nowych przepisów jest przyspieszenie rozpoczynania działalności gospodarczej przez skrócenie czasu oczekiwania na uzyskanie numerów REGON i NIP.

 

 

Nowelizacja ma umożliwić przedsiębiorcom uruchomienie firmy w 7 dni, a nie ok. 25 dni, jak to było dotychczas. Zmiany powinny także ułatwić tworzenie miejsc pracy. W myśl nowelizacji działalność będzie można rozpocząć już w momencie wpisu do KRS, gdyż jednocześnie będą nadawane numery REGON i NIP. Dane wpisane do KRS trafią od razu elektronicznie do rejestru GUS i Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników. Automatycznie nadane numery REGON i NIP zostaną następnie przekazane do KRS.

Podstawowe dane dotyczące przedsiębiorcy będą zatem wymieniane między urzędami szybko i bez jego udziału, a razem z odpisem postanowienia o wpisie do KRS otrzyma on zaświadczenie o nadaniu numerów REGON i NIP. Nowelizacja przewiduje, że przedsiębiorca będzie musiał zgłosić później tylko tzw. dane uzupełniające, nieobjęte wpisem do KRS, a potrzebne urzędowi skarbowemu, GUS i ZUS (np. numer konta bankowego). Jednak obowiązek ten nie będzie wstrzymywał rozpoczęcia działalności. Nowe przepisy wejdą w życie 1 grudnia 2014 r. W dalszej kolejności nad ustawą będzie pracować Izba druga.

Źródło: www.sejm.gov.pl