Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Ustawa o dozorze technicznym – jednolite przepisy

Ustawa o dozorze technicznym – jednolite przepisy

0
Ustawa o dozorze technicznym – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 26.08.2013 r. pod pozycją 963 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 28.06.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym, w załączniku do którego został zawarty oficjalnie ujednolicony tekst ustawy z dn. 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321).

 

Jednolity tekst ustawy o dozorze technicznym obejmuje zmiany wynikające:

  • z 8 nowelizacji uchwalonych w okresie od kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 959) do maja 2011 r. (Dz.U. Nr 132, poz. 766),
  • z przepisów ogłoszonych przed dniem 24.06.2013 r.

Zmiany, których nie uwzględniono w jednolitym tekście ustawy o dozorze technicznym, ujęto w ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dn. 28.06.2013 r. (dotyczy to przede wszystkim unormowań przejściowych oraz odnoszących się do innych ustaw).
Ustawę o dozorze technicznym stosuje się w szerokim zakresie w przypadku zatwierdzania do użytku w zakładach pracy urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (dotyczy to np. wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia). Do ustawy o dozorze technicznym odwołują się też przepisy k.p. (por. art. 219 pkt 2).

Maciej Ofierski