Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

505

Ostatnia zmiana Dz.U. 2017.823

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułRozp. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji (…) dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy…
Następny artykułWymagania dla stanowiska pracy pracownika niepełnosprawnego