Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Ustawa o ochronie osób i mienia – jednolita wersja aktu prawnego

Ustawa o ochronie osób i mienia – jednolita wersja aktu prawnego

0
Ustawa o ochronie osób i mienia – jednolita wersja aktu prawnego

W Dzienniku Ustaw z dnia 20.08.2014 r. pod pozycją 1099 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 05.06.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia, w załączniku do którego został zawarty urzędowo ujednolicony tekst ustawy z dn. 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221).

W jednolitym tekście ustawy o ochronie osób i mienia uwzględniono zmiany wynikające z:

  • 10 nowelizacji uchwalonych w okresie od czerwca 2006 r. (Dz.U. Nr 104, poz. 708) do czerwca 2013 r. (Dz.U. poz. 829),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 03.06.2014 r.

W ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dn. 05.06.2014 r. ujęto przepisy pominięte w jednolitym tekście ustawy o ochronie osób i mienia (chodzi w tym przypadku o regulacje przejściowe oraz dotyczące innych ustaw).

Ustawa o ochronie osób i mienia określa m.in.:

  • zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,
  • wymagane kwalifikacje i uprawnienia pracowników ochrony,
  • nadzór nad funkcjonowaniem ochrony osób i mienia.

Maciej Ofierski