Strona główna Aktualności prawa pracy ZUS Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych – jednolite przepisy

Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych – jednolite przepisy

0
Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 30.05.2014 r. opublikowano pod pozycją 710 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 05.03.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, w załączniku do którego zawarty został urzędowo ujednolicony tekst ustawy z dn. 20.04.2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych(Dz.U. Nr 116, poz. 1207).

W jednolitym tekście ustawy o pracowniczych programach emerytalnych uwzględniono zmiany wynikające z:

  • 7 nowelizacji uchwalonych w okresie od lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 143, poz. 1202) do października 2013 r. (Dz.U. poz. 1289),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 05.03.2014 r.

Regulacje pominięte w jednolitym tekście omawianej ustawy ujęto w ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dn. 05.03.2014 r.
Ustawa z dn. 20.04.2004 r. określa zasady tworzenia i działania pracowniczych programów emerytalnych, warunki, które powinny spełniać podmioty realizujące te programy oraz warunki uczestnictwa
w tych programach.

Pracownicze programy emerytalne mogą być prowadzone w formie:

  • funduszu emerytalnego,
  • umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego,
  • umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń (grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym),
  • zarządzania zagranicznego.

Maciej Ofierski