Strona główna ZUS Emerytury i renty Ustawa o rencie socjalnej – urzędowa wersja przepisów

Ustawa o rencie socjalnej – urzędowa wersja przepisów

0
Ustawa o rencie socjalnej – urzędowa wersja przepisów

W Dzienniku Ustaw z dn. 27.08.2013 roku opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 31.07.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rencie socjalnej (poz. 982), w załączniku do którego zawarty został oficjalnie ujednolicony tekst ustawy z dn. 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. Nr 135, poz. 1268).

W jednolitym tekście ustawy o rencie socjalnej uwzględniono zmiany wynikające z:

  • 10 nowelizacji uchwalonych w okresie od maja 2007 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 818) do lutego 2013 r. (Dz.U. poz. 509),
  • wyroku TK z dn. 25.06.2013 r. sygn. akt P 11/12 (Dz.U. poz. 804),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 22.07.2013 r.

Regulacje o charakterze tymczasowym oraz unormowania dotyczące innych aktów prawnych – pominięte w jednolitym tekście ustawy o rencie socjalnej – zamieszczono w ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dn. 31.07.2013 r.

M.O.