Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Ustawa o służbie zastępczej – jednolita wersja aktu prawnego

Ustawa o służbie zastępczej – jednolita wersja aktu prawnego

0
Ustawa o służbie zastępczej – jednolita wersja aktu prawnego

W Dzienniku Ustaw z dnia 01.08.2014 r. pod pozycją 1027 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 30.05.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zastępczej, w załączniku do którego został zawarty urzędowo ujednolicony tekst ustawy z dn. 28.11.2003 r. o służbie zastępczej (Dz.U. Nr 223, poz. 2217).

 

W jednolitym tekście wymienionej powyżej ustawy uwzględniono zmiany wynikające z:

  • 5 nowelizacji uchwalonych w okresie od lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1496) do sierpnia 2012 r. (Dz.U. poz. 1101),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 27.05.2014 r.

Ustawa o służbie zastępczej określa zasady przeznaczania do służby zastępczej, kierowania do jej odbycia oraz odbywania tej służby przez podlegających obowiązkowi służby wojskowej, którym przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na pełnienie służby wojskowej. Odbywanie służby zastępczej uznaje się ze spełnianie powszechnego obowiązku obrony RP w zakresie służby wojskowej. Służba zastępcza polega na wykonywaniu prac na rzecz ochrony środowiska, ochrony ppoż., ochrony zdrowia, pomocy społecznej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi albo bezrobotnymi oraz na rzecz administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości.

Służbę zastępczą odbywa się w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, o których mowa w przepisach o działalności leczniczej, oraz w organizacjach pożytku publicznego.

Służba zastępcza trwa 18 miesięcy, a dla absolwentów szkół wyższych – 6 miesięcy.

Maciej Ofierski