Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym – jednolity tekst

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym – jednolity tekst

0

W Dzienniku Ustaw z dnia 22.12.2014 r. pod pozycją 1852 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 02.12.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, w załączniku do którego został zawarty urzędowo ujednolicony tekst ustawy z dn. 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595).

W jednolitym tekście ustawy z dn. 14.03.2003 r. uwzględniono zmiany wynikające z:

  • 3 nowelizacji uchwalonych w okresie od lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) do lipca 2014 r. (Dz.U. poz. 1198),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 01.12.2014 r.

Regulacje pominięte w tekście jednolitym omawianej ustawy, dotyczące przede wszystkim kwestii przejściowego stosowania określonych norm prawnych, wyszczególniono w ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dn. 02.12.2014 r.

Ustawa z dnia 14.03.2003 r. określa m.in.:

  • rodzaje stopni naukowych obowiązujących w zakresie danej dyscypliny naukowej oraz artystycznej,
  • zasady funkcjonowania Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,
  • postępowanie w zakresie nadania stopnia naukowego oraz tytułu naukowego.

 Maciej Ofierski