Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Ustawa o świadczeniach pieniężnych dla osób deportowanych do pracy przymusowej przez III Rzeszę i ZSRR – jednolity tekst

Ustawa o świadczeniach pieniężnych dla osób deportowanych do pracy przymusowej przez III Rzeszę i ZSRR – jednolity tekst

0
Ustawa o świadczeniach pieniężnych dla osób deportowanych do pracy przymusowej przez III Rzeszę i ZSRR – jednolity tekst

W Dzienniku Ustaw z dnia 30.07.2014 r. pod pozycją 1001 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 30.05.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w załączniku do którego został zamieszczony urzędowo ujednolicony tekst ustawy z dn. 31.05.1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz.U. Nr 87, poz. 395).

W jednolitym tekście ustawy z dn. 31.05.1996 r. uwzględniono zmiany wynikające z:

  • 7 nowelizacji uchwalonych w okresie od grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1118) do marca 2014 r. (Dz.U. poz. 496),
  • wyroku TK z dn. 17.06.2003 r. sygn. akt P 24/02 (Dz.U. Nr 110, poz. 1060),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 27.05.2014 r.

W ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dn. 30.05.2014 r. ujęto przepisy pominięte w jednolitym tekście ustawy z dn. 31.05.1996 r. Dotyczy to regulacji przejściowych oraz unormowań odnoszących się do odrębnych aktów prawnych.

Ustawa z dn. 31.05.1996 r. reguluje uprawnienia w zakresie świadczenia pieniężnego przysługującego osobom, które w okresie podlegania represjom określonym w niniejszej ustawie były obywatelami polskimi i są nimi obecnie. Represją w rozumieniu wspomnianej ustawy jest:

  • osadzenie w obozach pracy przymusowej w okresie wojny w latach 1939–1945 z przyczyn politycznych, narodowościowych, rasowych i religijnych;
  • deportacja (wywiezienie) do pracy przymusowej na okres co najmniej 6 miesięcy w granicach terytorium państwa polskiego sprzed dnia 01.09.1939 r. lub z tego terytorium na terytorium:
  • III Rzeszy i terenów przez nią okupowanych w okresie wojny w latach 1939–1945,
  • ZSRR i terenów przez niego okupowanych w okresie od dnia 17.09.1939 r. do dnia 05.02.1946 r. oraz po tym okresie do końca 1948 r. z terytorium państwa polskiego w jego obecnych granicach.

Świadczenie przysługuje wyłącznie osobom, które nie mają ustalonego prawa do dodatku kombatanckiego lub dodatku za tajne nauczanie. Sposób ustalania wysokości świadczenia określono w art. 3 ustawy z dn. 31.05.1996 r.

Maciej Ofierski