Strona główna Aktualności oświatowe Co nowego w prawie Ustawa o systemie informacji oświatowej – tekst jednolity

Ustawa o systemie informacji oświatowej – tekst jednolity

0
Ustawa o systemie informacji oświatowej – tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw z dn. 12.01.2015 r. pod poz. 45, w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP, ukazał się jednolity tekst ustawy z dn. 15.04.2011 r. o systemie informacji oświatowej.

 

W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wynikające z:

    • 8 nowelizacji tej ustawy, uchwalonych w okresie od sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 205, poz. 1206, ze zm.) do lipca 2014 r. (Dz.U. poz. 1198),
    • przepisów ogłoszonych przed dniem 26.11.2014 r.

Regulacje pominięte w tekście jednolitym wyszczególniono w ust. 2 obwieszczenia (są to głównie przepisy przejściowe, przepisy nowelizujące inne akty prawne oraz przepisy określające terminy wejścia w życie poszczególnych aktów nowelizujących).

Ustawa o systemie informacji oświatowej określa organizację i zasady działania systemu informacji oświatowej (SIO). System ten służy pozyskiwaniu danych niezbędnych do prowadzenia polityki oświatowej państwa na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym wspomagania zarządzania oświatą. Informacje gromadzone w bazach danych SIO odgrywają podstawową rolę w planowaniu wydatków na oświatę na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym (na podstawie tych danych naliczana jest subwencja oświatowa dla j.s.t.). Dane SIO są również wykorzystywane do podnoszenia jakości edukacji oraz do nadzorowania i koordynowania działań podejmowanych w ramach nadzoru pedagogicznego na terenie kraju.

Małgorzata Tabaszewska