Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Ustawa o transporcie drogowym – jednolity tekst aktu prawnego

Ustawa o transporcie drogowym – jednolity tekst aktu prawnego

0
Ustawa o transporcie drogowym – jednolity tekst aktu prawnego

W Dzienniku Ustaw z dnia 02.12.2013 r. pod pozycją 1414 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 15.10.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym, w załączniku do którego został ujęty urzędowo ujednolicony tekst ustawy z dn. 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1265).

Nowy jednolity tekst wymienionej ustawy uwzględnia zmiany wynikające z:

 • 4 nowelizacji uchwalonych w okresie od grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) do czerwca 2013 r. (Dz.U. poz. 829),
 • przepisów ogłoszonych przed dniem 07.10.2013 r.

Regulacje pominięte w jednolitym tekście ustawy o transporcie drogowym zamieszczono w ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dn.15.10.2013 r.

Ustawa o transporcie drogowym określa m.in.:

 • zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego,
 • zasady wykonywania przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych,
 • postępowanie w zakresie wydawania świadectwa kierowcy,
 • zasady wykonywania przewozów na potrzeby własne,
 • warunki i tryb uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych,
 • zasady zatrudniania kierowcy mającego wykonywać przewóz drogowy,
 • postępowanie dotyczące ponoszenia opłat przez przedsiębiorcę podejmującego i wykonującego transport drogowy,
 • zasady tworzenia i funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego,
 • zasady nakładania kar grzywny (wyszczególnienie naruszeń wraz z taryfikatorem kar zawarto w załącznikach nr 1–3 do ustawy o transporcie drogowym).

M.O.