Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia Ustawa podwyższająca świadczenia pielęgnacyjne uchwalona przez sejm

Ustawa podwyższająca świadczenia pielęgnacyjne uchwalona przez sejm

0
Ustawa podwyższająca świadczenia pielęgnacyjne uchwalona przez sejm

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych. Nowe przepisy podnoszą wysokość świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Jak zapowiedział w sejmie minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, wzrost świadczenia będzie następował co roku i będzie proporcjonalny do wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

 

Podwyżka będzie przysługiwała rodzicom lub opiekunom, którzy nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bądź zrezygnują z tych zajęć, aby opiekować się stale swoimi niepełnosprawnymi dziećmi. Dotyczy to opiekunów osób, u których niepełnosprawność wystąpiła do 18. roku życia lub w przypadku uczących się albo studiujących − do 25. roku życia. 

Zgodnie z ustawą wsparcie wyniesie:

  • od 1 maja 2014 r. − 800 zł świadczenia pielęgnacyjnego, 200 zł z rządowego programu oraz 321 zł składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne, co razem da 1321 zł,
  • w 2015 roku − 1200 zł świadczenia pielęgnacyjnego i 376 zł składki (łącznie 1576 zł), 
  • w 2016 roku − 1300 zł świadczenia (kwota odpowiadająca prognozowanej płacy minimalnej) oraz 403 zł składki (w sumie 1703 zł). 

Przyjęta przez Sejm nowelizacja wpisuje się w proces stopniowego podnoszenia pomocy finansowej dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne. Od 2004 r. do 31 sierpnia 2009 r. wsparcie to wynosiło 420 zł. Od 1 września 2009 r. podniesiono je do 520 zł, od listopada 2011 r. wzrosło ono do 620 zł. Od 1 kwietnia 2013 r. jest to kwota 820 zł (620 zł świadczenia pielęgnacyjnego i dodatkowa pomoc w wysokości 200 zł w ramach programu rządowego). Od świadczenia naliczane są składki emerytalne, rentowe oraz zdrowotne. 

Aktualnie ze świadczeń pielęgnacyjnych korzysta ok. 104 tys. osób. Koszty wprowadzania powyższych zmian w tym roku to 180 mln zł, w 2015 r. − 865 mln zł, w 2016 r. − ponad miliard zł . 

Za przyjęciem ustawy głosowało 436 posłów. Uchwaloną przez Sejm regulacją zajmie się teraz Senat.

Źródło: www.sejm.gov.pl, oprac. B. Opar