Uwagi ogólne

454

Do fundamentalnych obowiązków leżących po stronie pracownika zaliczamy (na podstawie art. 100 § 2 pkt 4 k.p.): dbałość o dobro zakładu, ochronę jego mienia, zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Odpowiedzialność materialna pracowników, która ma charakter prewencyjny, jak i kompensacyjny, może być zastosowana w wypadku: zagarnięcia mienia na szkodę zakładu pracy, doprowadzenia w wyniku zaniedbań…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułProgramy nauczania i podręczniki szkolne
Następny artykułEgzamin zawodowy 2013 – nowe zasady dostosowania do potrzeb uczniów