Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia W 2014 r. ZUS cofnął lub zmniejszył świadczenia chorobowe na kwotę blisko 177 mln zł

W 2014 r. ZUS cofnął lub zmniejszył świadczenia chorobowe na kwotę blisko 177 mln zł

0
W 2014 r. ZUS cofnął lub zmniejszył świadczenia chorobowe na kwotę blisko 177 mln zł

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował na swojej stronie wyniki kontroli zwolnień lekarskich przeprowadzonych w 2014 roku. Po przeprowadzeniu 609,4 tys. badań lekarskich osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, wydano 35,7 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku chorobowego, a kwota wstrzymanych z tego tytułu wypłat wyniosła łącznie blisko 18,6 mln zł.

 

Lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 159, z późn. zm.). Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami ZUS prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.

Zgodnie z najnowszymi danymi od stycznia do grudnia 2014 r. roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał 35,7 tys. decyzji  wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Dodatkowo ZUS ograniczył wypłatę świadczeń osobom, które przebywają na zwolnieniu lekarskim, a straciły tytuł do ubezpieczenia chorobowego, np. z powodu wygaśnięcia umowy o pracę. W takich przypadkach ograniczona, do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia (dla osób, które pobierają wyższe świadczenie), zostaje podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego. Z tego tytułu w całym 2014 roku obniżono wypłaty o niemal 152 mln zł dla 211 tyś. osób.

Kolejnym elementem dyscyplinującym ubezpieczonych jest obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego wynikające z opóźnienia w przekazaniu zwolnienia lekarskiego pracodawcy, które to chory powinien dostarczyć w ciągu siedmiu dni. Obniżenie dokonywane jest za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Z tego tytułu w 2014 roku Zakład obniżył wypłaty dla „spóźnialskich” o 6,5 mln zł.

Łącznie przez cały rok 2014 ZUS wstrzymał lub obniżył świadczenia chorobowe na sumę blisko 177 mln zł. To o 35 mln mniej niż w 2013 roku, w którym wstrzymano i zmniejszono zasiłki na kwotę 212,2 mln zł.

Źródło: www.zus.pl
oprac. B. Opar