Strona główna Aktualności prawa pracy Gospodarka i finanse W przedsiębiorstwach coraz trudniej

W przedsiębiorstwach coraz trudniej

0
W przedsiębiorstwach coraz trudniej

W lipcu 2021 roku ICI (Income Cost Index), obrazujący relacje wybranych kategorii przychodów do kosztów spadł o niecałe 0,2 punktu. Był to pierwszy od początku roku spadek wskaźnika i jak na razie niewielki, jednak z całą pewnością sygnalizuje on pogarszanie się warunków gospodarowania.

Najsilniej w kierunku spadku wskaźnika działało pogorszenie się relacji przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży towarów i usług do ogółu ponoszonych kosztów, w szczególności zaś do kosztów pracy. Okres pandemii jedynie wyciszył a nie zlikwidował problemów polskiego rynku pracy, przejawiających się brakiem pracowników, zwłaszcza tych wykwalifikowanych. W miarę powrotu do normalności braki pracowników ujawniają się coraz mocniej, co wymusza wzrost wynagrodzeń. Na wzrost pozostałych kosztów wpływ miały drożejące surowce, oraz nowe i podniesione niektóre podatki i daniny obowiązujące od początku tego roku. W konsekwencji, pomimo znacznego odbicia produkcji sprzedanej przemysłu relacja przychodów z jej sprzedaży do ponoszonych przez przedsiębiorców kosztów pogorszyła się.

Nieznacznie poprawiła się natomiast relacja przychodów ze sprzedaży do kosztów związanych z magazynowaniem towarów, co wynikało przede wszystkim ze zmniejszenia ich wolumenu.

Pogorszyły się również warunki pozyskiwania nowych kredytów dla przedsiębiorstw. Średnie oprocentowanie nowych i renegocjowanych kredytów dla przedsiębiorstw o wartości powyżej 4 mln złotych wzrosło z 2,4% w kwietniu br do 2,6% w maju. Ograniczy to skłonność firm do inwestowania, która i tak w sektorze prywatnym jest bardzo niska.

BIEC